Going to the Match – Bức tranh nổi tiếng nhất về bóng đá