Đàn cá nhỏ bên hồ sen – Tranh sơn dầu – đẹp và ý nghĩa

Giá từ: 1,568,000