Tranh Sơn Dầu Phong cảnh mùa xuân Tây Bắc – 19

Giá từ: 1,600,000