Tranh tĩnh vật bình gốm và hoa hồng độc đáo – 34

Giá từ: 1,600,000