Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Có ý kiến cho rằng tranh trừu tượng – hội họa trừu tượng bắt nguồn từ chữ “abstract” (chắt lọc) có nghĩa là lấy bớt đi, trình bày hình ảnh đã được bóc tách của vật thể trong thế giới khách quan.

Khi theo nghĩa Hán Việt, “trừu” có nghĩa là kéo, rút ra, “tượng” là hình ảnh của một vật thể, vậy “trừu tượng” là hình ảnh bị rút ra.

Vậy có thể hiểu một cách thông thường rằng tranh trừu tượng là tranh mà trong đó hình ảnh các vật thể (người, vật, cảnh quan…) bị loại bỏ, các nét vẽ, mảng màu, hình khối sẽ không mô phỏng những sự vật một cách rõ ràng như ta nhìn thấy.

Nếu bạn yêu thích thể loại tranh trừu tượng độc đáo này, hãy ghé qua phòng tranh của chúng tôi để trao đổi với các họa sĩ và tìm cho mình một bức tranh ưng ý nhất.