Tranh Hoa mẫu đơn trong chiếc bình – 67

Giá từ: 1,600,000