Tranh sơn dầu hồ sen 9 cá sơn thủy hữu tình, thanh bình, hoài cổ

Giá từ: 1,568,000